KONSTELACE TRAUMATU

A. Riechers, R. Ress:

Český překlad pod názvem Dialog s nevědomím vyšel v září 2018 v nakladatelství Portál

https://obchod.portal.cz/psychologie/dialog-s-nevedomim/

 

I. německá kniha - vyšla v nakladatelství Springer - Trauma und Blockaden im Coaching

II. německé essentials - vyšel v nakladatelství Springer - Dialog mit dem Unbewussten

 

Voice dialogue
http://www.voice-dialogue.cz/

 

Prostor STUDIO PRO v Polské 6, Praha 2
http://www.studio-pro.cz/ 

 

Franz Ruppert:

http://www.franz-ruppert.de/

I. kniha Franze Rupperta: Trauma a rodinné konstelace

http://obchod.portal.cz/produkt/trauma-a-rodinne-konstelace/

II. kniha Franze Rupperta: Symbióza a autonomie

http://obchod.portal.cz/produkt/symbioza-a-autonomie/

 

I.Internationale Tagung Symbiose und Autonomie (I.Konference Symbióza a autonomie)
http://www.gesunde-autonomie.de