KONSTELACE TRAUMATU

Radim Ress

Radim Ress

Se systemickými konstelacemi jsem se seznámil v Rakousku, kde jsem i 15 let žil a studoval.

Konstelační prací se aktivně zabývám od roku 1999. Na začátku stála individuální  metoda fragments of mind,  dvouletý výcvik rodinných konstelací a čtyřletý výcvik NLP.

Od této doby prošla má práce několika zásadními změnami. Zatímco v počácích jsem konstelační práci vedl v duchu Berta Hellingera a jeho rodinných konstelací, které mi poskytly první vhledy do zákonitostí v rodinném systému, tak moje dnešní práce je výrazně ovlivněna setkáním s Franzem Ruppertem v roce 2006. Jeho pohled na působení traumatu v psyché jednotlivce a následně i v rodinném systému, vnesly do mé konstelační práce zcela novou dimenzi. To je také směr který dále sleduji a svým způsobem nadále rozvíjím.

Mimoto jsem žákem německých terapeutů Veety a Artho Witemanových, kteří svým způsobem rozvinuli metodu práce s vnitřími osobami - Voice dialogue (2,5 letý výcvik)Na podzim roku 2008 Radim Ress zorganizoval seminář prof. Franze Rupperta v Praze, kde byla také představena jeho nově přeložená kniha Trauma a rodinné konstelace.
Další workshop Franze Rupperta byl uspořádán v létě roku 2010, kde byly představeny nové metody v rámci práce s konstelacemi traumatu.

Franz a Radim