KONSTELACE TRAUMATU

 

Výcvik konstelací traumatu

 

„Od rodinných konstelací ke konstelacím traumatu“

 

 

 

Výcvik je určen pro všechny uchazeče, kteří mají zájem nalézat v terapeutické práci nové cesty a způsoby, tzn. pro sociální pedagogy a pracovníky, učitele, terapeuty, poradce jakož i lektory rodinných konstelací, kteří se setkávají s traumatickými symptomy u svých klientů.

 

Příčina duševních a tělesných poruch jako jsou závislosti, nutkavé jednání, strach, deprese, záchvaty paniky, psychózy, poruchy v příjmu potravy, migrény, ADHD, hraniční porucha osobnosti (borderline) atd. může spočívat v autobiografickém traumatu nebo traumatu z předchozích generací.

 

Mnozí již znají postupy rodinných konstelací, ale postupy konstelací traumatu jsou relativně nové. Z dosavadních zkušeností lze říci, že konstelační práce s traumaty a z nich pocházející duševní rozštěpeními získává v terapeutické oblasti stále více na významu.

 

Základy výcviku spočívají na poznatcích a empirických výzkumech v oblasti konstelační práce prof. Franze Rupperta, který vytvořil vícegenerační systemickou psychotraumatologii.

 

K dispozici je český překlad knihy prof. Franze Rupperta “Trauma a rodinné konstelace“ (nakladatelství Portál, 2008) a “Symbióza a autonomie“ (nakladatelství Portál 2011)  jakož i překlady jeho presentací ke specifickým tématům: podstata traumat, existenciální traumata, ADHD, a další, které jsou uvedené na webu www.konstelace-traumatu.cz. K dispozici je také český překlad knihy Radima Resse a Alexandra Riecherse "Dialog s nevědomím" (nakladatelství Portál, 2018).

 

 

 

 

Obsah výcviku

 

Praktický rozvoj znalostí následujících tématických oblastí.

 

       Práce s traumaty

 • rozpoznání druhů traumat

 • rozpoznání duševních rozštěpení, jejich následky a dynamiky

 • rozpoznání odštěpených částí duše

 • pojem duše

 • prožití vlastních konstelací traumatu

 • intensivní zkušenost díky rolím zástupců v konstelacích

 • vlastní vedení konstelací

 • předpoklady diferencovaného vnímání

 • struktury kontra intuice

 • fenomenologické vnímání věcí

   

 

       Vliv historických událostí v rodinném systému

 • I. světová válka, epidemie po první sv. válce

 • hospodářská krize

 • protektorát, II. sv. válka, osvobození

 • padesátá léta, stalinské procesy, kolektivizace

 • 1968, okupace, normalizace.


  Archaická psyché – hlubší rodinný systém

 

       Způsoby vedení konstelace:

 • práce se symptomy (reflexe symptomů ze systému)

 • práce s tělem (Wilhelm Reich)

 • práce s dechem

 • tempo vědomí kontra tempo duše

 • používání řeči nevědomí (NLP)

   

 

Organizační informace

 

Termíny výcviku:        

Nový termín výcviku zatím není vypsán. Sledujte prosím tyto stránky.

 


Ostatní informace:

 

Texty k metodice jsou k dispozici na www.konstelace-traumatu.cz/cz/metoda/ výcvík proběhne pod vedením Radima Resse.