KONSTELACE TRAUMATU

Radim Ress

Radim Ress

Se systemickými konstelacemi jsem se seznámil v Rakousku, kde jsem i 15 let žil a studoval.

Konstelační prací se aktivně zabývám od roku 1999. Na počátku stála individuální metoda Fragments of mind, dvouletý výcvik rodinných konstelací a čtyřletý výcvik NLP.

Od této doby prošla má práce několika zásadními změnami. Zatímco v počátcích jsem konstelační práci vedl v duchu Berta Hellingera a jeho rodinných konstelací, které mi poskytli první vhledy do zákonitostí v rodinném systému, tak moje dnešní práce je výrazně ovlivněna setkáním s Franzem Ruppertem v roce 2006. Jeho pohled na působení traumatu v psyché jednotlivce a následně i v rodinném systému, vnesly do mé konstelační práce zcela novou dimenzi. To je také směr který dále sleduji a svým způsobem nadále rozvíjím.

Mimoto jsem žákem německých terapeutů Veety a Artho Witemanových, kteří svým způsobem rozvinuli metodu práce s vnitřními osobami - Voice dialogue (2,5 letý výcvik).

Jako autorovi me v autorské dvojici A. Riechers, R. Ress v nakladatelství Springer Verlag vyšlo několik knih:

Die beseelte Organisation und ihr Geist, 2019

Dialog mit dem Unbewussten, 2017

Trauma und Blockaden im Coaching, 2015

Český překlad německého essentials Dialog mit dem Unbewussten vyšel v září 2018 pod názvem Dialog s nevědomím v nakladatelství Portál.